Gratis forsendelse | UDSALG! Helt op til 50% rabat!

Vilkår og betingelser


OVERBLIK

Dette websted drives af virksomheden. På hele webstedet henviser "vi", "os" og "vores" til virksomheden. Virksomheden tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført her.

Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os deltager du i vores "tjeneste" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Brugsbetingelser", "Vilkår"), herunder eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker, der er nævnt heri og/eller tilgængelige via hyperlink. Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder, men ikke begrænset til, brugere, der er browsere, sælgere, kunder, sælgere og/eller bidragydere af indhold.

Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, når du får adgang til eller bruger vores websted. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse vilkår for brug. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet eller bruge nogen tjenester. Hvis disse vilkår og betingelser betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse brugsbetingelser.

Alle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til vores butik, er også underlagt brugsbetingelserne. Du kan til enhver tid læse den seneste version af brugsbetingelserne på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at kontrollere denne side regelmæssigt for ændringer. Hvis du fortsætter med at bruge eller få adgang til webstedet, efter at ændringer er blevet offentliggjort, accepterer du disse ændringer.

Returnering og betingelser Du har op til to år til at ombytte den købte vare til en anden størrelse/farve eller anmode om tilbagebetaling, efter at du har modtaget din ordre. Det kan du gøre ved at returnere den købte vare til et PostNord-servicecenter. Registrerede returvarer er for egen regning.

Alle kunder har ret til at klage til Nivera, hvis en vare leveres med en defekt. Kunderne har to år til at indgive en klage.

Kontakt kundeservice på kontakt@nivera.dk

ARTIKEL 1 - VILKÅR OG BETINGELSER FOR NETBUTIKKEN

Du er mindst myndig i den stat eller provins, hvor du bor, eller du er myndig i den stat eller provins, hvor du bor, og du har givet os tilladelse til at lade mindreårige, der er afhængige af dig, bruge dette websted.
Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål eller overtræde nogen lov i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslove), mens du bruger Tjenesten.
Du må ikke overføre orme, vira eller anden kode af destruktiv karakter. Overtrædelse eller brud på vilkårene vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

ARTIKEL 2 - GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Du forstår, at dit indhold (ikke kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret og kan involvere a) transmissioner på tværs af forskellige netværk og b) ændringer for at opfylde og tilpasse sig tekniske krav fra tilsluttede netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret, når de overføres via et netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller bruge nogen del af Tjenesten, brugen af Tjenesten eller adgangen til Tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem Tjenesten leveres, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er udelukkende til orientering og begrænser eller påvirker ikke på anden måde disse vilkår.

For at holde omkostningerne så lave som muligt, køber vi vores varer fra lagre over hele verden. Vi har en leveringspolitik på 5-12 dage, med en gennemsnitlig leveringstid på 7 dage.

ARTIKEL 3 - NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted ikke er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede. Materialet på dette websted leveres som generel information og bør ikke anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle informationskilder. Brug af materialerne på dette websted sker på eget ansvar.

Dette websted kan indeholde historiske oplysninger. Historiske oplysninger er ikke nødvendigvis relevante og gives kun som reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi er ikke forpligtet til at opdatere oplysningerne på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at tjekke vores websted for ændringer.

ARTIKEL 4 - ÆNDRINGER I TJENESTER OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde tjenesten (eller dele eller indhold heraf) til enhver tid uden varsel.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle ændringer, prisændringer, suspension eller opsigelse af tjenesten.

ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER

Visse produkter eller tjenester kan kun være tilgængelige online via webstedet. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i overensstemmelse med vores returpolitik.

Vi har gjort alt for at sikre, at farverne og billederne af vores produkter i butikken er så nøjagtige som muligt. Vi kan ikke garantere, at computerskærmen vil vise en farve korrekt.

Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser og produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at afvikle et produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om produkter eller tjenester på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andre materialer, som du køber eller modtager, vil leve op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

ARTIKEL 6 - NØJAGTIGHED AF REGNSKABSMÆSSIGE OG FINANSIELLE OPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, som du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer med den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, som du opgav, da du afgav ordren. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde ordrer, der ser ud til at være afgivet af forhandlere, detailhandlere eller distributører, efter vores eget skøn.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og korrekte købs- og kontooplysninger for alle køb, du foretager i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse, dit kreditkortnummer og udløbsdato, så vi kan gennemføre transaktioner og kontakte dig, når det er nødvendigt.

ARTIKEL 7 - VALGFRIE VÆRKTØJER

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke kontrollerer eller overvåger.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til disse værktøjer "som de er" og "i det omfang, de er tilgængelige" uden nogen form for garanti, erklæring eller betingelse af nogen art og uden nogen form for godkendelse. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af tredjepartsværktøjer.

Enhver brug af ressourcer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende på egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og accepterer de vilkår og betingelser, som sådanne tredjepartsleverandører tilbyder ressourcerne.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester vil også være underlagt disse brugsbetingelser.

ARTIKEL 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjepart.

Tredjepartslinks på dette websted kan føre dig til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere deres indhold eller nøjagtighed, og vi garanterer ikke og er ikke ansvarlige for tredjeparts materialer eller websteder eller tredjeparts materialer, produkter eller tjenester.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der foretages i forbindelse med tredjepartswebsteder. Læs og forstå venligst tredjeparters politikker og praksis omhyggeligt, før du foretager nogen transaktioner. Eventuelle klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjeparter skal rettes til den pågældende tredjepart.

ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE BIDRAG FRA BRUGERNE

Hvis du indsender visse specifikke bidrag på vores anmodning (f.eks. konkurrencebidrag), eller hvis du indsender kreative idéer, forslag, forslag, planer eller andre materialer uden vores anmodning, uanset om det er online, via e-mail, post eller på anden måde (samlet benævnt "kommentarer"), accepterer du, at vi må redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge de kommentarer, du indsender til os, når som helst og i alle medier uden begrænsninger. Vi har ingen forpligtelse og skal ikke have nogen forpligtelse til (1) at holde kommentarer fortrolige, (2) betale kompensation for kommentarer eller (3) svare på kommentarer.

Vi kan, men er ikke forpligtet til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi anser for at være ulovligt, krænkende, truende, ærekrænkende, pornografisk, obskønt eller på anden måde anstødeligt, eller som krænker en parts intellektuelle ejendomsrettigheder eller disse servicevilkår.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighedsrettigheder eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke må indeholde ærekrænkende eller på anden måde ulovligt, stødende eller obskønt materiale eller computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan forstyrre driften af Tjenesten eller et linket websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden person end dig selv eller på anden måde vildlede os eller en tredjepart med hensyn til oprindelsen af dine kommentarer. Du er alene ansvarlig for kommentarerne og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og er ikke ansvarlige for kommentarer, som du eller en tredjepart har indsendt.

ARTIKEL 10 - PERSONOPLYSNINGER

Hvis du giver personlige oplysninger via butikken, er de underlagt vores privatlivspolitik.

ARTIKEL 11 - FEJL OG OPLYSNINGER

Fra tid til anden kan oplysninger på vores websted eller i Tjenesten indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysningerne på Tjenesten eller på et linket websted er ukorrekte, når som helst og uden varsel (herunder efter du har afgivet din ordre).

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på et linket websted, herunder, uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre det kræves ved lov. Ingen specifik opdaterings- eller fornyelsesdato, der anvendes i Tjenesten eller på et linket websted, skal fortolkes som en ændring eller opdatering af oplysninger i Tjenesten eller på et linket websted.

ARTIKEL 12 - FORBUDT BRUG

Ud over alle andre forbud, der er fastsat i brugsbetingelserne, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ulovlige formål, (b) for at tilskynde andre til at begå eller deltage i en ulovlig handling, (c) for at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, bestemmelser, love eller forordninger; (d) at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, bagvaske, ydmyge, intimidere eller diskriminere andre på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap. (f) indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) uploade eller overføre virus eller anden form for skadelig software, der vil eller kan anvendes på en måde, der forstyrrer funktionaliteten eller driften af tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller internettet. (h) indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) sende spam, phish, pharma, foregive, spider, crawl eller krybe; (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller et linket websted, hvis du overtræder en af de forbudte anvendelser. h) indsamle eller spore personlige oplysninger om andre; i) sende spam, phishing, pharm, pretext, spin, crawl; j) til obskøne eller umoralske formål; eller k) forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller et linket websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller et linket websted, hvis du overtræder en af de forbudte anvendelser; h) indsamle eller spore personlige oplysninger om andre; i) sende spam, phishing, pharm, pretext, spin, crawl eller scrap; j) til obskøne eller umoralske formål; eller k) forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller et linket websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller et linket websted, hvis du overtræder nogen af de forbudte anvendelser.

ARTIKEL 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE, BEGRÆNSNING AF GARANTI

Vi garanterer ikke, at brugen af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi kan fjerne Tjenesten fra tid til anden for en ubestemt periode eller ophøre med Tjenesten til enhver tid uden at give dig besked.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der tilbydes dig via Tjenesten, leveres (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os) "som de er" og "som de er tilgængelige" til din brug uden nogen form for repræsentationer, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder alle stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse af rettigheder.

Men ikke begrænset til fejl eller udeladelser i indholdet eller tab eller skader af enhver art som følge af brugen af Tjenesten eller indhold (eller produkter), der er offentliggjort, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængelige via Tjenesten, selv om de er blevet underrettet om muligheden herfor. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses til det maksimalt tilladte i henhold til loven. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, er vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænset til det maksimalt tilladte i henhold til loven. overføres eller på anden måde gøres tilgængelig via Tjenesten, selv om vi er blevet underrettet om muligheden for at gøre det. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses til det maksimalt tilladte i henhold til loven.

ARTIKEL 14 - GODTGØRELSE

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde selskabet og vores forældre, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fra enhver tredjepart på grund af eller som følge af en overtrædelse af disse brugsbetingelser eller de dokumenter, der henvises til heri, eller en overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

ARTIKEL 15 - FORSKEL

Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser viser sig at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse alligevel kunne håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser, og en sådan bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

ARTIKEL 16 - OPSIGELSE

Parternes forpligtelser og ansvar, der er opstået før opsigelsesdatoen, overlever i alle henseender denne aftales opsigelse.

Disse brugsbetingelser skal overleve en opsigelse af dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse brugsbetingelser ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores websted.

Hvis vi mener, at du har overtrådt eller har mistanke om, at du har overtrådt et vilkår i disse brugsbetingelser, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb til og med opsigelsesdatoen; og/eller vi kan derfor nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).

ARTIKEL 17 - HELE AFTALEN

Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse brugsbetingelser og eventuelle retningslinjer eller driftsregler, som vi offentliggør på dette websted eller i forbindelse med tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, uden begrænsning, eventuelle tidligere versioner af brugsbetingelserne).

Enhver tvetydighed i fortolkningen af disse brugsbetingelser skal ikke fortolkes til skade for forfatteren.

ARTIKEL 18 - GÆLDENDE LOVGIVNING

Disse brugsbetingelser og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Nederlandene.

ARTIKEL 19 - ÆNDRINGER AF BRUGSBETINGELSERNE

Du kan til enhver tid læse den seneste version af brugsbetingelserne på denne side.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre sådanne opdateringer og ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke vores websted regelmæssigt for ændringer. Hvis du fortsætter med at bruge eller få adgang til vores websted eller service, efter at der er blevet offentliggjort ændringer til disse brugsbetingelser, accepterer du disse ændringer.

ARTIKEL 20 - LEVERING

Leveringen af produkterne fra sælgeren til køberen skal ske på den måde, på det sted og på det tidspunkt, der er angivet i bestillingsafsnittet i onlinebutikken. Hvis leveringstiden ikke er angivet i ordreafsnittet, skal sælgeren levere produkterne til køberen inden for en rimelig tid og senest inden for 30 dage efter, at køberen har bestilt dem. Hvis sælgeren sørger for, at varerne transporteres til køberen, er han/hun forpligtet til at lade produkterne transportere til deres bestemmelsessted på en måde, der er egnet til en sådan transport og under normale forhold. Bestemmelsesstedet er for køberen, medmindre parterne har truffet andre særlige aftaler.

21.1 Gebyrer for uafhentede pakker For alle uafhentede pakker vil kunden blive opkrævet for alle omkostninger i forbindelse med forsendelse og returnering. Vi forbeholder os ret til at opkræve gebyr for de håndteringsomkostninger, der opstår, når en pakke ikke bliver reklameret (returfragt, porto osv.). Vi opkræver et gebyr på 50 DKK, hvis pakken ikke bliver afhentet af kunden. Hvis du af en eller anden grund nægter at sende en ordre, der er afsendt, vil vi opkræve dig for alle forsendelses- og returomkostninger. Det resterende beløb for ordren vil blive krediteret på kundens bankkonto.


ARTIKEL 21 - KONTAKTOPLYSNINGER

tag